“Ett kortkommando om dagen” är ett bra citat att ha i bakhuvudet som retuschör.
Kortkommandon gör livet i Photoshop mycket enklare och kombinationen av actions och kortkommandon sparar sjukt mycket tid som man t.ex. kan lägga på att se över alla masker och kanter i en bild ett extra varv innan deadline.

Ett favoritkommando som är väldigt simpelt är det för att tända och släcka lager i lagerpanelen utan att behöva sitta och klicka på ögat.
I Photoshop går man in under “Edit->Keyboard shortcuts->Layer och ställer in de knappar man vill ha.  Jag har ställt in mitt på att ligga på cmd(⌘)+§

Ett väldigt enkelt tips som vi märkt att många ändå inte har koll på. Exempelvis så kan du markera flera lager i din fil och tända och släcka dem samtidigt för att kunna se före/efter på flera olika justeringar samtidigt.