Fila

V94M Italy

Art Direction: Swim Club  |  Fotograf: Fredrik Hvass  |  Kund: Fila